O mne

Slovákom som sa narodil a Slovákom aj budem.
V právo veriť, v pravdu žiť a slobodu chrániť

 .Roman Ruhig

Som hrdým Slovákom. Narodil  som sa a žijem v Bratislave. Mám Slovensko veľmi rád a prirástlo mi k srdcu, je krásne a žijú tu milí, pohostinní ľudia.

Prežil som tu skvelé detstvo plné radosti, mal som veľa juniorských športových úspechov vo futbale za športové kluby Slovan, TJ Vinohrady alebo DPMB Krasňany. Futbal je moje hobby, ktorému sa dodnes venujem. Okrem futbalu som aktívne lyžoval za športový klub TJ Dunaj  a vždy sa teším, keď si môžem v zimnej sezóne isť zalyžovať so svojou rodinou alebo s priateľmi. Ďalšie moje aktívne záľuby sú turistika, cyklistika, jazda na motorke, športový rybolov, potápanie a plávanie

Veľmi rád a celý môj život sa vzdelávam a dopĺňam si vedomosti v  štúdiu : histórií práva, politológia, ekonomika – daňové systémy, podnikanie – jeho rozvoj  vrátane riadenia manažmentu, obchodu a marketingu. Mám rád aj odborné témy, ako je stavebníctvo, architektúra, energetika, životné prostredie, vývoj alternatívnych technológií a ich zariadení.

Vyštudoval som energetiku na strednej odbornej škole v Záhorskej Bystrici, ktorej sa okrem iných aktivít venujem do dnešného dňa. Celý život kladiem dôraz na vzdelávanie a tak som si počas podnikateľskej činnosti doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu elektrickej energie, bezpečnostných služieb, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, či banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov.

Vyštudoval som druhy stupeň – práva s titulom magister na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove. Samotné právnické vzdelanie využívam na  kvalifikované poradenstvo v prospech ľudí (ochrana spotrebiteľa), ale aj pomoc podnikateľom v ich obchodných aktivitách a ochrane pred štátnymi – verejnými a správnymi orgánmi v SR. Spomedzi právnej problematiky okrem bežného občianskeho a obchodného práva sa zameriavam na finančné – daňové a správne právo.

Od roku 1990 (august) podnikám v oblasti energetiky, stavebníctva, projektových a obchodných činnostiach, taktiež v poskytovaní servisu v oblasti činnosti organizačných a ekonomických poradcov a účtovníctva. Osobne sa zameriavam a venujem zastupovaniu klientov fyzických osôb a podnikateľov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy, napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a iných, kde sa pácha krivda na občanoch a podnikateľských subjektoch. Taktiež pomáham občianskemu združeniu pre ochranu spotrebiteľa.logo