Slovákom som sa narodil a som na to hrdý. Mojím mottom je  v právo veriť, v pravdu žiť a slobodu chrániť.

Narodil  som v Bratislave a moje rodné korene podľa mojich predkov siahajú k môjmu rodnému mestu minimálne  až do 13 storočia. Slovensko, rodná zem moja,  nikdy sa ťa nevzdám a budem ťa mať v mojom srdci. Naša zem, vlasť je obdarená tým najväčším bohatstvom a to pitnou vodou, lesmi a úrodnou pôdou. Žijú tu milí, pracovití a pohostinní ľudia.

Prežil som  na Slovensku skvelé detstvo plné radosti, ktoré mi dali moji rodičia.  Získal som veľa juniorských športových úspechov vo futbale za športové kluby CHZJD Slovan, TJ Vinohrady alebo DPMB Krasňany. Okrem futbalu som aktívne lyžoval za športový klub TJ Dunaj. Medzi ďalšie aktívne záľuby  patrí  kynológia, turistika, cyklistika, jazda na koňoch, športový rybolov, potápanie, plávanie, ale aj jazda ma motocykli.

Mojím hobby  je aj celoživotné vzdelávanie. Veľmi rád si dopĺňam vedomosti v histórií – dejinách, v  práve, v politológii, ekonomike  a daňových systémoch. Mám rád aj odborné témy, ako je stavebníctvo, architektúra, energetika, životné prostredie, vývoj alternatívnych technológií a ich zariadení.

Vyštudoval som energetiku na strednej odbornej škole v Záhorskej Bystrici, ktorej sa okrem iných aktivít venujem do dnešného dňa. Celý život kladiem dôraz na vzdelávanie a tak som si počas podnikateľskej činnosti doplnil vyššie vzdelanie v oblasti energetiky pre rozvod, výrobu a distribúciu elektrickej energie, v oblasti súkromných bezpečnostných služieb a ich riadeniu, ale aj vo vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej doprave. Taktiež som získal titul banského inžinierstva v oblasti ťažby štrkopieskov.

Vyštudoval som druhy stupeň – práva s titulom magister na Vysokej škole – fakulte práva v Sládkovičove. Samotné právnické vzdelanie využívam na  kvalifikované poradenstvo v prospech ľudí (ochrana spotrebiteľa), ale aj pomoc podnikateľom v ich obchodných aktivitách a ochrane pred štátnymi – verejnými a správnymi orgánmi v SR, ktoré mnohokrát vydávajú nezákonné rozhodnutia.. Spomedzi právnej problematiky okrem bežného občianskeho a obchodného práva sa zameriavam na finančné – daňové a správne právo.

Od roku 1990 (august) podnikám v oblasti energetiky, stavebníctva, projektových a obchodných činnostiach, taktiež v poskytovaní servisu v oblasti  organizačných a ekonomických poradcov, účtovníctvo a daniach. Osobne sa zameriavam a venujem zastupovaniu občanov, ale aj malých a stredných podnikateľov pred orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy.  Napríklad v stavebných konaniach, daňových konaniach a iných, kde sa pácha krivda na bežných ľuďoch  vydávaním  nezákonných rozhodnutí orgánov štátnej  a verejnej správy. Taktiež právne pomáham občianskemu združeniu pre ochranu spotrebiteľa.

 

POHĽADY
Pohľady

OCHRANA SPOTREBITEĽA
Ochrana spotrebiteľa

OD ATÉN PO BREXIT
Od Atén po Brexit

NÁRODNÉ NOVINY
Spoločne za Slovensko

AKTUÁLNE SLOVENSKO
Bieločierne slovensko

SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

SLOVEXIT
Petícia

Výzva občanov
europeticia