Malá Slovenská rodina stojí za slovenským národom a jeho osobnosťami medzi, ktoré patril ThDr. Jozef Tiso, ktorý bol  pokračovateľom  nášho otca slovenského národa  Andreja Hlinku.

13. októbra 2018 sa stretla hŕstka rodu verných Slovákov v rodnom dome Jozefa Tisu v Bytči, k úcte 131. výročia narodenia  Mons. ThDr. Jozefa Tisu.

Jozef Tiso, ktorý sa stal  Prvým slovenským prezidentom sa zaslúžil  o sebaurčenie  slovenského národa, kde  5. októbra 1938  v Žiline predsedníctvo HSĽS  sa pripravil návrh Manifestu slovenského národa, ktorý 6. októbra  1938 jej výkonný výbor jednoznačne schválil.  

Podľa manifestu Slováci ako svojbytný národ si uplatnil samourčovacie právo a dovolal sa medzinárodného garantovania a nedeliteľnosti svojej národnej jednoty obývaného územia. Vyjadrili vôľu v plnom rozsahu slobodne určiť svoj budúci život v priateľskom spolužití so všetkými okolitými národmi a v kresťanskom duchu prispieť k usporiadaniu pomerov v strednej Európe. 

Práve za svoj osobný postoj za slovenský ľud,  za slovenský národ, za slovenský štát dosiahol pre slovenský ľud  v strednej Európe najvyšší hospodársky rozvoj a to aj v ťažkých vojnových časoch, v ktorých sa zmietala celá Európa a celý  svet.  

Bol pre Slovákov nositeľom myšlienky „Verní sebe a Svorne napred“. Po  II svetovej vojne za svoj postoj k svojej vlasti  za Slovákov  a jeho ľud, bol hanebne odsúdený na trest smrti  a to všetko len preto, že túžil mať pre Slovákov vlastné sebaurčenie na vlastnom území.

Pozrite si podujatie, ktoré sa  konalo 13.októbra 2018 v Bytči – TU!