New York/Ženeva 18. decembra 2018 – Podľa niektorých predstaviteľov globálnej politiky:  „migrácia podporuje ekonomický rast, dynamiku spoločností a toleranciu. Miliónom ľudí poskytuje príležitosť hľadať lepší život a úžitok z toho majú komunity, z ktorých migranti prichádzajú, ako aj tie, do ktorých vstupujú. V posolstve k Medzinárodnému dňu migrantov, pripadajúcemu na 18. decembra, to konštatoval generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.

Nedostatočne regulovaná migrácia môže zvyšovať rozkol vo vnútri spoločností aj medzi nimi, vystavuje ľudí riziku, že sa stanú obeťami vykorisťovania a násilia, podkopáva dôveru voči autoritám. V decembri svet urobil historický krok, keď schválil Globálny rámec OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, uviedol Gutteres. Tento dohovor, ktorý podporila väčšina členských štátov OSN, nám pomôže riešiť reálne problémy migrácie, dodal.

Celkový počet migrantov na medzinárodnej úrovni sa zvýšil zo 175 miliónov ľudí z roku 2000 na 244 miliónov osôb v roku 2015. Väčšina z nich žije v Európe (76 miliónov) a v Ázii (75 miliónov), konštatovala OSN. Každý desiaty migrant nemá ani 15 rokov, informovala OSN.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) schválilo 18. decembra 1990 Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracujúcich a členov ich rodín. VZ OSN tým zohľadnilo fakt, že počet migrujúcich ľudí sa z roka na rok zvyšoval. Na základe odporúčania Hospodárskej a sociálnej rady z 28. júla 2000 VZ OSN 4. decembra 2000 vyhlásilo 18. december za Medzinárodný deň migrantov. VZ OSN zdôraznilo, že treba znásobiť úsilie s cieľom zaistiť dodržiavanie základných a ľudských práv všetkých migrantov.

S návrhom založenia dňa venovaného migrantom prišli v roku 1997 filipínske a vôbec ázijské organizácie zaoberajúce sa danou problematikou. Svetová organizácia vyhlásením Medzinárodného dňa migrantov reagovala na jav sústavného zvyšovania počtu ľudí meniacich svoje sídlo.

Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracujúcich a členov ich rodín vstúpil do platnosti 1. júla 2003.

Pri príležitosti Summitu OSN o utečencoch a migrantov, 19. septembra 2016 v New Yorku, VZ OSN schválilo zásadné záväzky zamerané na posilnenie ochrany miliónov ľudí násilne premiestnených, a ktorí odchádzajú z jedného miesta na iné z iných dôvodov na celom svete. Dokument nesie názov Newyorská deklarácia.

Takmer vo všetkých štátoch žijú prisťahovalci a prakticky z každej krajiny ľudia pre rôzne dôvody odišli. OSN aj preto vyzvala svoje členské štáty, mimovládne i ďalšie organizácie, aby si pripomínali 18. december.

Rada Európy na svojej stránke konštatovala, že migrácia je ľudské právo, ktoré chráni protokol č. 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach: „Každý človek má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu vrátane svojej“. Štáty majú právo regulovať príchod zahraničných občanov na svoje územie a repatriovať nelegálnych prisťahovalcov do ich krajiny pri rešpektovaní zákonov v oblasti ľudských práv.“ (Zdroj TASR)

Zaujímavosťou je, že už sa nepíše a nehovorí, čo migrácia spôsobila a aké negatívne dopady má imigrácia.

Napríklad ekonomický imigranti berú prácu domácemu obyvateľstvu v národných štátoch a udržujú nízku mzdovú politiku = znižovanie životnej úrovní väčšinového obyvateľstva  v národných štátoch.

Že od roku 2015 v Európe sa zvýšila  násilná a ekonomická trestná činnosť, nehovoriac o potencionálnej hrozbe terorizmu. 

Že postupne dochádza k potláčaniu kresťanských, národných hodnôt v európskych štátoch.

Že väčšinové obyvateľstvo sa musí skladať cez daňovú, odvodovú a poplatkovú povinnosť domáceho obyvateľstva na budovanie centier pre migranov.  

Že imigranti sú viac chránení ako domáce obyvateľstvo pre jeho menšinový status.

Takýto výpočet  by som mohol písať na desiatky až stovku strán.

 

 

Súvisiace články:

Vojna, migrácia, globalizácia, alebo chceme mať mier?

Hrozba migrácie pre Slovensko po Marakeši sa nekončí

Zhromaždenie OSN schválilo globálny pakt o utečencoch: Proti boli iba USA a Maďarsko, Slovensko bolo za

Už je to tu. V Nitre Marek Hattas nový primátor podporovaný „Za slušné Slovensko“ ide budovať centrum pre ekonomických imigrantov

PREVENCIA ISLAMIZÁCIE EURÓPY nemôže zostať v tomto boji osamotená!

Nemec Martin Schulz vyhlásil Slovákom, ale aj iným štátom východnej EÚ vojnu? Merkelová velí do zbrane! My občania štátov V 4 – Vlastenci 17. septembra budeme stáť spoločne v Prahe za vlastné zvrchované národy.

Angela Merkel sa nezastaví a pokračuje v diabolskom Kalergiho pláne!

Včerajšie prijatie zákona v NR SR s bojom proti extremizmu na Slovenku nás má umlčať v slobode slova, aj keď vidíme zneužívanie sociálneho systému? Sýrsky imigrant so svojimi štyrmi manželkami a 23 deťmi poberá v Nemecku dávky vo výške 320 000 eur ročne.