Počas nášho spoločného občianskeho stretnutia, „ SLOVENSKO ZA MIER“ jednoznačne občania dali najavo, že „Chceme, aby  stredná Európa bola mostom priateľstva a formovala sa ako holubica mieru a nie hranicou konfrontácie a vojenskej provokácie.
Odmietame provokácie amerických vojsk – prejazdu vojenského konvoja po vlastnej osi po našich civilných cestách, ktorý sa k nám blíži z Nemecka – Čiech na naše územie v najbližších dňoch.
Takáto vojenská kolóna prechádzajúca po vlastnej osi po cestách určených pre civilnú doúravu je v rozpore s medzinárodným a vnútroštátnym právom SR
Priamo z námestia  Roman Ruhig  informoval aj poslucháčov Slobodného vysielača – Regióny, prostredníctvo telefonického rozhovoru s redaktormi v priamom prenose.