06.11.2013, 21:00

Voľby do VÚC: Čo najviac trápi Bratislavský kraj?

Bratislava 8 fotiek v galérii

Bratislava

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA
Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, Jaroslav Paška, Monika Flašíková-Beňová, Daniel Krajcer, Roman Ruhig a Rastislav Blaško odpovedali na otázky redakcie Aktuality.sk, v ktorých sme zisťovali, aké sú podľa nich najväčšie súčasné problémy v bratislavskom regióne a ako by ich riešili.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je najmenší kraj, v ktorom žije vyše 600 tisíc ľudí. Preto región má najväčšiu hustotu obyvateľstva. Z pohľadu hospodárstva je Bratislavská župa najbohatšia.

Na celkovom hrubom domácom produkte Slovenska sa podieľa najväčším dielom, a to takmer 38 percentami. A tak problémy s nezamestnanosťou, ktoré má väčšina krajov, v tomto regióne nie sú. Miera nezamestnanosti podľa údajov Štatistického úradu vlani nepresahovala ani 6 percent. Tento priaznivý ekonomický stav sa odráža aj na peňaženkách obyvateľov.

S priemerným platom na úrovni 1029 eur ľudia v bratislavskom regióne vedú rebríček najlepšie zarábajúcich na Slovensku. Napriek dobrým ekonomickým ukazovateľom Bratislavský samosprávny kraj patrí k najviac zadlženým krajom. Jeho zadlženosť dosahuje takmer 39 percent.   

Základné údaje o Bratislavskom samosprávnom kraji: 

 

  • Počet okresov: 8 (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec )
  • Rozloha: 2 052,5  kilometrov štvorcových
  • Počet obyvateľov: 606 537   
  • Hustotou obyvateľstva: 296  obyvateľov na kilometer štvorcový
  • Priemerná mzda: 1029 eur (v roku 2012)
  • Zadlženosť kraja: 38,9 % (v roku 2013)
  • Nezamestnanosť: 5,6 % (v roku 2012)

Zdroj: ŠÚ SR  

Pavol Frešo Pavol Frešo

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Pavol Frešo (SDKÚ-DS, KDH, Most – HÍD, SaS, SMK, SZ) 

Čo hodnotíte pozitívne počas vášho štvorročného pôsobenia?
Postavili sme cyklomost, spustili integrovanú dopravu, znížili zadlženie o 20% a zvýšili kapacíty v materských škôlkach.

 

Dokážete si priznať chybu?

Určite áno, nie som dokonalý a mám svoje chyby.  Chcem sa z nich poučiť.

 

Ktoré svoje kroky a rozhodnutia hodnotíte ako zlé, resp. chybné?

Viac som mal byť tvrdší pri projekte Filiálka a mal som byť ráznejší a tvrdší pri došetrovaní káuz ako Danube Arena a viac ako 1000% predražených okien.

 

Ako by ste riešili tieto chybné rozhodnutia teraz s odstupom času?

Viac som mal byť dôrazný a menej som sa mal spoliehať na orgány, ktorým to patrí do kompetencie ako predstavenstvo a dozorná rada. Bol by som ráznejší a dôslednejší.

 

Čo treba riešiť prioritne a ako v najbližšom štvorročnom období vo vašej župe?

Dokončenie integrovanej dopravy, koncepčná a projektová podpora zariadení pre deti predškolského veku v spolupráci s obcami. Zvýšenie prostriedkov do opráv ciest a výstavba mosta Angern-Záhorská Ves a viac do obnovy škôl cez možnosti, ktoré teraz nemáme a to sú špeciálny eurofondy pre tento účel.  

Jaroslav Paška Jaroslav Paška

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Jaroslav Paška (SNS) 

Ktoré kroky hodnotíte súčasného župana ako pozitívne?

Deklarované úsilie o konsolidáciu rozpočtu BSK.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Rezignácia na obnovu cestnej siete, pochybné financovanie opráv zariadení BSK bez náležitého výberu dodávateľov, nejasné zmluvy s nájomníkmi objektov BSK, zanedbaný dohľad nad prevádzkou zdravotníckych a sociálnych zariadení v kraji, ale najmä úplná absencia manažovania regionálneho rozvoja kraja. Tá vedie k živelným aktivitám rozličných investorov a developerov, bez náležitého doriešenia dôsledkov týchto aktivít.

 

Ako by ste ich riešili vy?

Modernizáciou cestnej siete efektívnym čerpaním prostriedkov nástroja IROP, programu Doprava z fondov EÚ, pri súčasnom sprísnení obmedzení kamiónovej dopravy. Na výber dodávateľov prác pre BSK by som využíval efektívne formy verejného obstarávania. Žiadal by som sprecízniť zmluvné vzťahy s nájomcami zariadení BSK. Sprísnil by som dohľad nad výkonom zdravotníckych, farmaceutických a sociálnych služieb v kraji, v záujme zlepšenia ich kvality. Rozhodovacie procesy o investovaní v kraji by som dôrazne podriadil potrebám a záujmom verejnosti.

 

Ďalšie peniaze pre potreby kraja by som sa usiloval získať z rýchlej realizácie projektov štrukturálnych fondov, podľa pravidla n + 3, podpory investícií zvyšujúcich daňové príjmy kraja, efektívneho čerpania prostriedkov kohézneho fondu EÚ, program Doprava, využitím nového finančného nástroja EÚ pre regióny, ktorý som predstavil na októbrovej schôdzi EP, presadením  spravodlivejšieho nastavenia hodnoty podielovej dane kraja a v neposlednom rade aj úsporami z efektívnejšieho, transparentného hospodárenia.

 

Čo treba riešiť prioritne v Bratislavskej župe?

Kraj sa musí pripraviť na zásadné zmeny v tranzitnej a regionálnej doprave. Na území BSK sa budú križovať trasy významných nadregionálnych investičných projektov európskeho významu (budovanie TEN – T rýchlostnej železničnej siete, predĺženie širokorozchodnej trate vedúcej od Pacifiku do Viedne, budovanie novej vodnej cesty Dunaj – Odra/Labe, či aj diskutabilné potrubné prepojenie rafinérií OMV a Slovnaft).  

 

Dokážete si priznať chybu?

Iste.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

Keď sme na stretnutí Porady predsedov Európskeho parlamentu s guvernérom Európskej centrálnej banky konzultovali opatrenia na stabilizáciu eurozóny, nechal som sa presvedčiť, že využívanie záchranného programu poskytovania núdzovej likvidity bude ECB používať férovo, len výnimočne. Po Írsku, Grécku a Cypre však na túto pomoc už siahlo aj Nemecko, čo dokazuje, že manažment ECB sa pri aplikácii svojich programov správa dosť voluntaristicky a nemal som sa dať tak ľahko odbiť pri pátraní po pravidlách.

Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Monika Flašíková-Beňová (Smer – SD)

 

Ktoré kroky hodnotíte u súčasného župana ako pozitívne?

Bohužiaľ musím konštatovať, že z 95 bodov, ktoré si sám stanovil ako svoje priority, ostala väčšina nesplnených. Pravdou je, že každoročne sme odovzdávali cenu Samuela Zocha. Ak sa to počíta medzi splnené priority, tak áno, tento krok sa mu podobne ako jeho predchodcovi Vladimírovi Bajanovi úspešne podarilo naplniť.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Zadávanie verejných zákaziek schránkovým firmám, obchádzanie verejných obstarávaní

prostredníctvom fiktívnych havárií, znižovanie rozpočtu pre školstvo a sociálne veci či zvyšovanie vlastnej spotreby pre predsedu, podpredsedov a krajské zastupiteľstvo v čase keď všetci ostatní šetria.

 

Ako by ste ich riešili vy?

Dôsledne a transparentne budem dodržiavať pravidlá verejného obstarávania a nebudem zadávať zákazky schránkovým firmám. V rámci šetrenia v prvom rade znížim rozpočet na chod svojej kancelárie a, naopak, zvýšim výdavky na regionálne školstvo a sociálne veci. Zruším protizákonné poplatky pre dôchodcov v Domovoch sociálnych služieb (DSS) a zavedieme sociálne príspevky pre najodkázanejších.

 

Čo treba riešiť prioritne v Bratislavskej župe?

Okamžite treba zrušiť nezákonné poplatky pre klientov v sociálnych zariadeniach, rovnako aj poplatky v Malackej nemocnici. S prenajímateľom tejto nemocnice dohodnem výhodné podmienky, tak aby nedošlo k zrušeniu pohotovosti a záchranky. V spolupráci s vládou sa zameriam na zlepšenie čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré budú jedným z dôležitých zdrojov rozvoja v našom kraji.

 

Dokážete si priznať chybu?

Určite áno, som predsa človek a chyba sa môže stať každému. Tiež ma vychovali v tom, že je veľmi dôležité si ju vedieť priznať.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

Nedostatočne som si overila informáciu, ktorá odznela v slovenských médiách ohľadom situácie počas povodní v bratislavských mestských častiach

 

Daniel Krajcer Daniel Krajcer

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Daniel Krajcer (Nová väčšina – Dohoda)

 

Ktoré kroky hodnotíte súčasného župana ako pozitívne?

 

Napríklad rozhodnutie prispieť mestu Bratislava na opravu výtlkov, ktoré prijal po tlaku mojich kolegov, mestských poslancov z hnutia NOVA. Kraj dostáva len od bratislavskej MHD ročne zhruba 800-tisíc eur na cestnej dani a je preto fér, keď prispeje na opravu ciest, po ktorých autobusy, slúžiace aj na integrovanú dopravu, jazdia.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Fingované havárie, podľa mňa s cieľom obchádzať verejné obstarávanie, pričom je podozrenie, že peniaze skončili v spriatelených firmách blízkych strane pána Freša. Správa a údržba ciest v kraji stojí zhruba 16 200 eur na kilometer, v Prešove to robia za 3200 eur na kilometer, ďalších päť krajov má náklady na úrovni zhruba 5 tisíc eur na kilometer. Tadiaľto unikajú milióny eur z peňazí občanov.

 

Ako by ste ich riešili vy?

Ak by sa mi aj rozpadal kraj pod rukami, ako sa tvári súčasný župan, v čestnej súťaži by som podľa zákona vybral firmy na opravu havarijných stavov na určité časové obdobie, a neobchádzal by som zákon. Na náklady na údržbu ciest si budem musieť po zvolení riadne posvietiť.

 

Čo treba riešiť prioritne v Bratislavskej župe?

Občania najviac cítia problémy v doprave, a tam preto treba začať. Aby po tejto zime nebol z našich ciest opäť tankodróm a aby sa vybudoval riadny nosný systém verejnej dopravy, s využitím a budovaním prestupných staníc a koľajníc. Na juh treba urýchlene dobudovať cestu R7. Kým sa tak nestane, pomôcť môže projekt riečnej dopravy na Dunaji tak, ako je to bežné v iných metropolách.

 

Dokážete si priznať chybu?

Určite áno. Hoci sa to v politike považuje za slabosť, myslím si, že sebareflexiu potrebujú politici ešte viac než ostatní ľudia.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

Nezabojoval som viac proti situácii, ktorá vyústila do pádu vlády.

Roman Ruhig Roman Ruhig

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Roman Ruhig (Nový Parlament)

 

Ktoré kroky hodnotíte súčasného župana ako pozitívne?

Bohužiaľ neviem hodnotiť súčasného župana pozitívne. Väčšina obyvateľov ani nevie, že župa počas celého obdobia 4 rokov existovala. Ak by som ho videl pozitívne, tak by som nekandidoval ja sám na župana a dal by som mu hlas, mňa osobne sklamal.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Súčasní dôchodcovia umiestnení v zariadeniach pre seniorov nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby platili poplatky, ktoré vyžaduje BSK- viď súčasný problém v zariadení seniorov v Mestskej časti Rača v Bratislave.

 

Ako by ste ich riešili vy?

Vybudovať domy vzájomnej pomoci, ktoré by boli kombinované, určené na spolužitie seniorov so slobodnými mamičkami. „Jeho názov je „ Domy Novej Nádeje“ – Ide o program vzájomnej pomoci a spájanie generácií, spolužitie seniorov a slobodných mamičiek odkázaných na sociálne programy, a tak vytvoriť nové rodiny. Pri určovaní výšky nájomného pre sociálne odkázaných dôchodcov, je potrebné regulovať výšku nájmu Bratislavským samosprávnym krajom v zariadeniach pre dôchodcov primerane k výške ich príjmu, aby sa neocitli bez domova.

 

Čo treba riešiť prioritne v Bratislavskej župe?

Pomoc mladým rodinám. Treba si uvedomiť, že rodina ako základná jednotka spoločnosti je priestorom tvorby ľudského kapitálu a rozvoja budúcich generácií. Na jej prosperite závisí udržateľný rozvoj spoločnosti vo všetkých oblastiach. Chovanie štátu, samosprávy by sa v tejto oblasti malo zmeniť, aby sa zvyšoval väčší princíp ľudského spolužitia. Pomoc pri výstavbe štartovacích bytov, nájomné byty.

 

Dokážete si priznať chybu?

Každý človek je omylný, takže každý môže robiť chyby a určite ich robím aj ja sám. Snažím sa držať hesla trikrát meraj a raz rež a vždy sledujem fakty, respektíve podložené argumenty. Nadarmo sa nehovorí, ak nič nerobíš, tak nič nepokazíš.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

Posledná moja chyba je, že pri samotnej kampani som chcel zobraziť informáciu na bigboarde, ktorý má voličov informovať o rozmeroch nášho kraja zobrazenú obrázkom mapy nášho kraja za ktorý kandidujem, avšak som neodsledoval zdroj jej výberu.

Rastislav Blaško Rastislav Blaško

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Rastislav Blaško (nezávislý)

 

Ktoré kroky hodnotíte súčasného župana ako pozitívne?

Istá snaha o realizáciu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), kedy sa už z okresu Malacky dá na jeden lístok cestovať do miesta určenia v Bratislave s MHD. Pripravuje sa okres Senec a Pezinok. BID však mal byť už vyriešený skôr, pred rokom, nie pred voľbami.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Zanedbávanie infraštruktúry obcí a vzájomného prepojenia, najmä nedostatočná údržba krajských ciest v okresoch mimo Bratislavy. Nesystémové spravovanie školských zariadení v správe Bratislavského samosprávneho kraja, neplánovité riešenia havárií, a tým plytvanie peniazmi.

 

Ako by ste ich riešili vy?

Vypracovanie dlhodobého plánu modernizácie krajských ciest, riešenie akútnych prípadov rozbitých ciest po zime s okamžitým riešením vychádzajúcim z dlhodobej koncepcie. Monitorovanie stavu školských zariadení a priebežné riešenie ich stavu. Týka sa to aj domov sociálnych služieb a ďalších kultúrnych a toho mála zdravotníckych zariadení v správe krajskej samosprávy.

 

Čo treba riešiť prioritne v Bratislavskej župe?

Je to ho viac. Celkovo však treba zmeniť koncepciu kompetencií, financovania a počtu samosprávnych krajov, najlepšie aby boli tri. Volebné obdobie by som navrhol predĺžiť na 5 rokov a voľby by sa konali v rovnaký deň ako do Európskeho parlamentu, čím by bola vyššia účasť voličov a zároveň by sa na tom ušetrilo. Predsedov kraja by som priamo nevolil, volili by ich spomedzi seba poslanci krajov vždy na jeden rok zakaždým z iného volebného obvodu v rámci kraja.

 

Okrem toho, keďže by boli tri kraje, počet poslancov v každom kraji by som navrhol na 50, čím by sa celkový počet krajských poslancov znížil z takmer päťsto na 150. Zároveň by kraje mali zákonodarnú iniciatívu voči Národnej rade SR, mohli by predkladať návrhy zákonov prostredníctvom jednotlivých výborov NR SR. Avšak poslancom kraja by nemohol byť poslanec NR SR, Europoslanec, primátori a starostovia (tí môžu byť v NR SR a v Európskom parlamente), štátni tajomníci, či ministri, dokonca ani zamestnanci úradu samosprávneho kraja. Bratislavský samosprávny kraj je špecifický v tom, že sa skladá z hlavného mesta Bratislava a troch okresov, kde je situácia odlišná. O rozvoji BSK sa rozprávame už 12 rokov, takmer bezvýsledne, až na čiastkové úspechy.

 

Novým impulzom pre Bratislavu, kraj a celé Slovensko by bolo, aby sme v prípade rozšírenia Európskej únie o Ukrajinu a štáty západného Balkánu, ponúkli ako nové miesto pre hlavné mesto EÚ, ako sídlo Európskej komisie a inštitúcií. 

 

Dokážete si priznať chybu?

Samozrejme, pred sebou áno, snažím sa poučiť. Niekedy vás však chyby dovedú k novým možnostiam a pohľadom na situáciu a vec.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

V pracovnom? Hm. Som podnikateľ, takže za svoje chyby človek vždy nejako zaplatí, ale podstatné je poučiť sa a ísť ďalej. Skôr by som povedal, že mal som sa rozhodnúť kandidovať na predsedu BSK skôr, aby som mal viac času na prípravu a kampaň, ale vcelku to išlo dobre.

Oskar Dobrovodský Oskar Dobrovodský

Zdroj: Martin Odkladal, TASR, SITA

Oskar Dobrovodský (Národ a Spravodlivosť – naša strana)

 

Ktoré kroky súčasného župana hodnotíte ako pozitívne?

Ako pozitívne hodnotím zníženie výdavkov na administratívu a chod kraja. Je toho samozrejme viac, čo sa v kraji podarilo. Nepatrím medzi tých, čo tvrdia, že všetko za posledné 4 roky bolo zlé.

 

Ktoré opatrenia považujete za najhoršie?

Nie je tu nejaké jedno fatálne zlé rozhodnutie, ktoré by vyčnievalo spomedzi iných. Je tu ale veľmi veľa rozhodnutí, ktoré vyvolávajú otázniky. Ako to naozaj bolo s tými obstarávaniami tovarov a služieb? Ako je to so zadlžovaním kraja počas týchto 4 rokov? Kým Pavol Frešo tvrdí, že znižuje zadĺženie župy, Monika Flašíková Beňová zase naopak, že BSK sa pod jeho vedením silne zadlžuje. Pavol Frešo oponuje, že iba rieši dôsledky z obdobia, keď ona riadila kraj. V tom celom sa ťažko vyznať, pokiaľ človek nevidí všetky dokumenty. Lebo teraz, keď beží predvolebná kampaň, je to ťažko posúdiť, či všetky tie obvinenia sú reálne alebo iba podpásovky od súperov na zmätenie voličov. Z mojej analýzy vyplýva, že kraj v roku 2013 ráta so sekerou 2,5 mil. eur, s toho 2 mil. eur je tzv. primárna sekera, teda očistená o dlhovú službu. Možno to má objektívne dôvody, ale takto by to ďalej naozaj nešlo.

 

Čo treba riešiť prioritne vo vašej župe a ako?

Asi sa v tomto stále opakujem počas kampane, ale toto je môj postoj. Niet v kompetencii kraja činnosti, ktorá by bola súca na odsunutie do úzadia. V každej oblasti v pôsobnosti kraja sa musíme usilovať dosiahnuť maximum z možného, teda využiť skromné zdroje čo najefektívnejšie. Lepšie roky, čo sa týka zdrojov, neprídu tak skoro. Navrhujem preto postupovať s rozvahou, na základe poznatkov, hodnoverných analýz a skúseností. Samozrejme potom vyvstanú priority pre jednotlivé oblasti. Ale tie priority nebudú nejaké megalomanské akcie, skôr pôjde o bežné veci, ktoré kraj potrebuje. Samozrejme kraj tiež nemôže skĺznuť len do pozície nejakého údržbára, treba aj investovať. Ale s rozumom a veľmi opatrne vykalkulovanou návratnosťou investície.

 

Dokážete si priznať chybu?

Samozrejme, že si dokážem priznať chybu, každý človek by si mal bez problémov dokázať priznať chybu, nikto nie je neomylný.

 

Môžete konkretizovať, akú chybu ste spravili naposledy vo vašom pracovnom živote?

Pracujem v strojárskej firme, no nepamätám si na nejakú moju chybu, ale musím priznať, že v mojom doterajšom živote som urobil veľa chýb, na ktoré som aj dosť trpko doplatil, ale niekedy som si to aj zaslúžil…

Zdenka Beňová (ĽSNS)

neodpovedala na naše otázky

Anton Čulen (Magnificat Slovakia)

neodpovedal na naše otázky

Gabriel Karácsony (Priama demokracia)

neodpovedal na naše otázky

Peter Marček (SOSKA)

neodpovedal na naše otázky

Karol Ondriáš (KSS)

neodpovedal na naše otázky