Roman Ruhig za silné, zvrchované Slovensko v EÚ

Voľby do Euro-parlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája a obyvatelia budú voliť 14 euro-poslancov. Hlasovacie právo majú Slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Chcem sa poďakovať viacerým priateľom a mimo-parlamentným stranám za prejavenú dôveru do Euro-volieb 2019, ktorí mi ponúkli […]