25.mája 2019 máme možnosť zmeniť postoj EÚ k Slovensku. Slovensko musí apelovať na potravinovú sebestačnosť národných štátov, bez dvojakého druhu tých istých potravín.