Spoločne dokážeme vybudovať Európsku úniu na troch určujúcich pilieroch. Na kresťanskom, národnom a sociálnom, s prihliadnutím na dodržiavanie ľudských práv. EÚ musí byť spoločenstvom európskych národov za predpokladu, že jednotlivé členské štáty budú suverénne, zvrchované s vlastnou rozvíjajúcou sa kultúrou a identitou. EÚ treba vrátiť jej pôvodný zmysel ako platformy pre hospodársku spoluprácu, kde si budú ľudia rovní v príjmoch bez rozdielu a diskriminácie.