Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vznik nového znaleckého odvetvia pre extrémizmus súvisí s januárovou (2017) zmenou trestných kódexov, podľa ktorej už o trestných činoch extrémizmu rozhoduje Špecializovaný trestný súd a obžalobu  podáva Úrad špeciálnej prokuratúry.

 V tejto súvislosti Ministerstvo spravodlivosti otvorilo nový znalecký odbor  na extrémizmus, ktorý sa delí na dve odvetvia, a to politický a náboženský . Súdni znalci zapísaní v odbore extrémizmu budú spolupracovať najmä s NAKA (zadávateľ objednávky), špeciálnou prokuratúrou a súdmi pri prešetrovaní extrémizmu, ale aj orgánmi verejnej moci pri prešetrovaní priestupkov z extrémizmu.

Ministerstvo spravodlivosti  vyžaduje pre znaleckú činnosť extrémizmu vzdelanie v niektorom z odborov spoločenských a humanitných vied. Odborné skúšky na znalcov v odvetví politický a náboženský extrémizmus už majú svoje výsledky. Ministerstvom spravodlivosti  prijalo šesť znalcov. Na politický extrémizmus bolo doteraz prihlásených 25 uchádzačov, z ktorých sa na skúške zúčastnilo 11 a 6 z nich bolo úspešných. Na náboženský extrémizmus bolo prihlásených 10 uchádzačov, no na skúške sa zúčastnili len dvaja, a obaja neboli úspešní. 

Ministerstvo spravodlivosti naďalej hľadá vhodných ďalších znalcov na odborné skúšky. Ich ďalšie termíny budú vytýčené v závislosti od počtu prihlásených. Nevylučuje situáciu, že odborné skúšky znalcov sa uskutočnia ešte koncom tohto kalendárneho roka.

Ja sa pýtam. Čo toto je za právny nezmysel? Humanista ako odborník na extrémizmus?  Načo prijímame humanistov za znalcov, keď žiadny zákon, alebo vyhláška nedefinuje extrémisticke materiály, extrémisticke názvy atď. Ako chce Ministerstvo spravodlivosti naplniť základné znaky ľudských práv pre občanov Slovenska na právny štát – právnu istotu každého z nás?