NIE-BRRUSELU

Vonkajšie hranice nášho kontinentu sa dlhodobo ale aj v tzv. historických skokoch menili objavovaním, poznávaním a osídľovaním nových území. Vnútorné hranice sa menili podľa dôsledkov dejinných udalostí, ktoré formovali a menili tvár konkrétneho územia, ale aj celého kontinentu. Samozrejme, vplývali na to aj také záležitosti, ktoré sa možno nestali priamo na území Európy, ale mali na ňu taký vplyv, že ju postupne dokázali zmeniť.


alex

Podobne ako vonkajšie okolnosti a vplyvy menili Európu, tak aj Európania svojou činnosťou a vplyvom menili celý svet. Niekedy k horšiemu, inokedy k lepšiemu… Treba však zdôrazniť, že takmer vždy to bolo spojené s väčším či menším krviprelievaním. Počnúc Alexandrom Macedónskym cez Rimanov, Germánov, Vikingov po objavenie Ameriky, Tichomoria či Austrálie, Európania vždy nezastaviteľne vyvážali svoju predstavu o ľudskej civilizácii do celého známeho sveta.

Naopak, Európa zažila aj opačné garde, keď ju z juhu obsadzovali arabskí moslimovia cez Pyrenejský polostrov, kde sa usadili na celé stáročia, z východu sa sem tlačili postupne Huni, Avari a Tatári, no a napokon Turci po dobytí Byzancie… To všetko sa dialo pred stáročiami, ale niečo podobné sa deje kontinuálne aj v súčasnosti, pravda už nie cez vojenské výboje, ale sofistikovanejšie, menej drasticky, zato nezadržateľne. Príliv nových migrantov z Ázie a Afriky je masívny a viditeľný.

Potomkovia prisťahovalcov, narodení už v európskych krajinách, sú automaticky Európanmi a pri svojej natalite majú nemalý potenciál postupne zmeniť etnické pomery v niektorých štátoch dnešnej EÚ. Proti prílivu migrantov (legálnych i nelegálnych) neochránia Európsku úniu ani ostatné časti kontinentu nijaké pomyselné hranice, nijaká nová železná opona v podobe hraníc schengenského priestoru.

Na druhej strane, pri dnešnom negatívnom demografickom vývoji väčšiny európskych krajín je zjavné, že Európa dlhodobo vymiera a potrebuje zvýšiť svoj reprodukčný potenciál. Ak to nevie dosiahnuť prirodzeným narastaním počtu pôvodných obyvateľov jednotlivých štátov, majú vraj (podľa niektorých západných politikov, sociológov a ekonómov) pomôcť ploditelia a rodičky z iných častí sveta. Zmena kultúrnych pomerov potom však následne na seba nedá dlho čakať.

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

Foto zdroj: http://lci.tf1.fr/cinema/news/alexandre-final-cut-le-visuel-5010450.html