NIE-BRRUSELU

Viete, čo to znamená „cosa nostra“? V preklade z taliančiny to znamená „naša vec“, v latinčine to kedysi bolo „causa nostra“. Slovné spojenie Cosanostra je známym označením jednej z mnohých vetví mafie, ktorá sa zo sicílskeho mestečka Corleone rozšírila po celom Taliansku a viacerými vlnami prisťahovalcov sa roztiahla aj po území USA a neskôr i celého sveta. Aj organizovaný zločin bol oddávna výhodným vývozným artiklom, ktorým Európa „obohacovala“ v podstate všetky možné kúty našej planéty.


cosanostraVýraz Cosanostra sa dostal do povedomia širokej verejnosti najmä po sfilmovaní románu Krstný otec od Maria Puza, amerického autora s talianskymi koreňmi. Cosanostra je teda mafia, zločinecká štruktúra pripodobňovaná k chobotnici, ktorej chápadlá sa obvinuli okolo každej obchodnej, politickej či spoločenskej sféry a prostredníctvom čiernej i šedej ekonomiky má každoročne vyššie zisky, ako majú mnohé štáty hrubý domáci produkt. Vnútorná štruktúra mafie typu Cosanostra a jej presah do všetkých oblastí života je vďačným a nekonečným námetom pre autorov a vyznávačov konšpiračných teórií.

Overeným faktom je, že na rozdiel od skutočnej chobotnice, táto metaforická má úžasnú schopnosť – ak jej odseknú ktorékoľvek chápadlo, narastie jej nové, prípadne aj dve či tri. Takáto schopnosť je vlastná funkčnej štruktúre vytvorenej ľuďmi, ktorých spája spoločný záujem. Je jedno, či ide o mafiu, systém byrokracie, cirkev, alebo nadnárodné firemné korporácie.

Ak má akýkoľvek organizmus prežiť, jeho schopnosť obstáť v tvrdom boji je daná schopnosťou nahradiť slabšie články novými, silnejšími. Toto platí odjakživa, odkedy sa začali formovať kdekoľvek na svete sociálne štruktúry ľudskej civilizácie. Jednotlivec ako člen či článok sociálnej štruktúry môže byť buď ovládaný, zmietaný okolnosťami a vôľou silnejších jedincov, alebo sa môže včleniť do sociálnej pyramídy, kde si uchytí (alebo aj nie) svoj podiel na rozhodovaní o spoločenskom pohybe a živote.

Rozhodovať sám o tom, čo, kedy a či vôbec budete jesť, s kým a kde budete spať, komu vynadáte a kam sa pôjdete sťažovať, to veru nestačí. To môže ktokoľvek, kto je ovládaný, to smie hociktorý najnižší prvok spoločenského organizmu. Ale slobodne rozhodovať o smerovaní vlastnej budúcnosti môže iba ten, kto má moc vládnuť nad vlastným životom, kto nie je každodenne zmietaný vôľou a činnosťou iných jedincov vo svojom blízkom i širšom okolí. Hovorí sa tomu integrita osobnosti, v širšom meradle integrita spoločenstva (rodiny, kolektívu, firmy, obce, mesta, regiónu, štátu, kontinentu).

Jednotlivci či spoločenstvá bez funkčnej vlastnej integrity sa dobrovoľne, no i (viac či menej) nasilu včleňujú do silnejších štruktúr, kde sa stanú ovládanými a riadenými, často až do takej miery, že celkom stratia vlastnú identitu. Tak sa mladý muž bez jasnej životnej perspektívy stane najnižším článkom mafie alebo dobrovoľne vstúpi do armády ako radový vojak, žena bez vyššieho vzdelania sa stane najnižšou úradníčkou alebo predavačkou atď. Nikde nie je vytesané do kameňa, že ktokoľvek z najnižšieho stupňa sa nemôže posunúť v pyramíde na vyšší stupienok, a takisto, čo platí pre jednotlivca, platí aj pre celé spoločenstvá.

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

 

 

Foto zdroj: http://weheartit.com/entry/109413803