NIE-BRRUSELU

Dnešné vnútorné hranice Európy sú dané nie geografiou, ale ekonomikou a mentalitou – západná časť kontinentu sa pozerá na krajiny východnej časti Európy nie ako na chudobných príbuzných, ale priam ako na nechcených susedov. Európa je v mnohých ohľadoch mnohovrstevná. Mentalita jej obyvateľov v rozličných častiach kontinentu je nastavená na rozdielnu kvalitu života, nie je to však dané príslušnosťou ku konkrétnemu národu, ale ako vždy v dejinách, je to spôsobené príslušnosťou k rozdielnym sociálnym vrstvám a skupinám. Každý žije podľa toho, na aký „level“ sa dostal, prirodzenou snahou životaschopnejších je prepracovať sa vyššie. Aj za cenu opustenia vlastného domova.


eurocolapsPoložme si niekoľko otázok: Čo znamená pre človeka, ktorý sa narodil na tomto kontinente (nech v súčasnosti žije kdekoľvek) byť Európanom? Čo pre neho znamená územie, na ktorom sa narodil a čo prostredie, v ktorom žije? Má možnosť spoluvytvárať a formovať do budúcnosti krajinu, kde pôsobí? Má okrem ekonomiky dnešný Európan aj ďalšie hodnoty, čo ho spájajú s obyvateľmi iných štátov na tomto kontinente? Existuje v rámci globalizácie niečo také, čo by sa dalo nazvať európskym lokálpatriotizmom? Ak v histórii vznikol v Európe vyšší princíp zvaný humanizmus, vyznáva ho tu ešte niekto? Prečo obe svetové vojny vznikli práve tu, podobne ako aj tzv. studená vojna?

Prečo sa po skončení totalitných režimov nikdy nepodarilo zastaviť vznik či návrat iných neľudských systémov, ktoré ničia osudy miliónov ľudí? Aká je miera sociálnej empatie byrokratov vymýšľajúcich podmienky pre poskytovanie peňazí na „europrojekty“? Majú pravdu tzv. euroskeptici? Zanikne skôr dolár, alebo euro? Ustojí Európa zmenu etnického zloženia obyvateľstva a príliv emigrantov, alebo sa naopak Európania stanú bezdomovcami na vlastnom kontinente, prípadne sa zmenia na vysťahovalcov do iných častí sveta? A napokon – bude sa Európa ďalej zjednocovať do byrokratického superštátu, alebo je možné, že takzvaná Európska únia v dohľadnom časovom horizonte zanikne? Na niektoré otázky už odpovede poznáme, na viaceré si však budeme musieť počkať…

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

 

Foto zdroj: http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/expat-money/9085890/Eurozone-crisis-what-should-expats-do.html