Poplatky pre exekútora

Aby reklamácia bola úspešná