Na Slovensku sa obľubuje používanie nálepky „extrémista“. V posledných rokoch sa používa veľmi voľne a označuje širokú škálu aktivít a škálu subjektov. Paradoxom je, že mnohí, ktorí tento pojem používajú, pritom nepoznajú jeho základné vymedzenie a často dochádza k častým omylom pri označovaní činnosti za extrémistické a to aj v prípadoch, keď nie sú splnené základné charakteristiky extrémizmu. Súčasná politická moc sa snaží svojich neprajníkov označovať za extrémistov, tým aj zastrašovať a trestať vlastných občanov, subjekty len za názorové odlišnosti. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.