Súčasná spoločnosť ma viacero pohľadov na to, čo je dobré, alebo zlé. Ľudia žijú v dezinformačnom svete, respektíve média im prinášajú také informácie, ktorými ovplyvňujú naše myslenie. Ja osobne sa snažím veľmi veľa rozprávať s ľuďmi a poznať ich názor, pohlaď na súčasné spoločenské dianie, ale aj ma vždy zaujíma pohľad na dejiny, prítomnosť a budúcnosť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že sa pokúsim spoznať viacero pohľadov, viacerých ľudí a to vytvorením novej relácie „POHĽADY“. V tejto relácii sa budem snažiť prinášať môj neutrálny uhol pohľadu, respektíve pohľady, ktoré sa môžu prostredníctvom YOU TUBE, sociálnej sieti FACE BOOK, alebo iných sociálnych sieti dostať medzi širšiu verejnosť a je možne o nich medzi sebou diskutovať. Práve takýmto spôsobom zistíme čo si želá väčšina spoločnosti. Nestranný uhol pohľadu pre mňa znamená, že sa budem snažiť podať myšlienky, názory, fakty bez predsudkov takým spôsobom, aby priaznivci, ale aj odporcovia mohli reagovať a vznikla by tým diskusia, ktorá môže slúžiť na zlepšenie medziľudských vzťahov do budúcnosti. Samozrejme, že viem, že nie je možná zhoda názorov na 100%, nakoľko na svete sú aj takí ideológovia, ktorí nepristúpia akékoľvek iné podanie ako násilné prezentovanie ich vlastného postoja. My sa môžeme pokúsiť len o ten spôsob, ktorý je prijateľný v zásade rozumným racionálne mysliacim ľuďom, ktorí sa v jednotlivých bodoch zhodujú, alebo nezhodujú. Predmetná relácia ma nadväzovať na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré majú byť zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.