POHĽADY – Prezidentské voľby 2019

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú v poradí piate voľby prezidenta SR, ktorých prvé kolo sa uskutoční 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019.

Humanisti budú znalcami na extrémizmus

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vznik nového znaleckého odvetvia pre extrémizmus súvisí s januárovou (2017) zmenou trestných kódexov, podľa ktorej už o trestných činoch extrémizmu rozhoduje Špecializovaný trestný súd a obžalobu  podáva Úrad špeciálnej prokuratúry.  V […]

POHĽADY – Extrémizmus verzus sloboda prejavu

Na Slovensku sa obľubuje používanie nálepky „extrémista“. V posledných rokoch sa používa veľmi voľne a označuje širokú škálu aktivít a škálu subjektov. Paradoxom je, že mnohí, ktorí tento pojem používajú, pritom nepoznajú jeho základné vymedzenie a často dochádza k častým omylom pri označovaní činnosti za extrémistické a to aj v prípadoch, keď nie sú splnené […]

POHĽADY – Súd EÚ zamietol žalobu SR na prerozdeľovanie migrantov

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. V EÚ to nefunguje tak, že si postavíme hlavu, dáme žalobu a myslíme si, že problém je tým vyriešený. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu je výsledkom o naivnej predstave nerealistickej a nezodpovednej […]

POHĽADY – SAS a NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

Nadácia vznikla v novembri 1992 ako nezávislý grantovo-operačný slovenský právny subjekt z prostriedkov Open Society Institute so sídlom v New Yorku. Finančné prostriedky boli určené na granty pre vznikajúce slovenské mimovládne organizácie a vlastné nadačné programy. Stala sa súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. […]

POHĽADY – Úvodník

Súčasná spoločnosť ma viacero pohľadov na to, čo je dobré, alebo zlé. Ľudia žijú v dezinformačnom svete, respektíve média im prinášajú také informácie, ktorými ovplyvňujú naše myslenie. Ja osobne sa snažím veľmi veľa rozprávať s ľuďmi a poznať ich názor, pohlaď na súčasné spoločenské dianie, ale aj ma vždy zaujíma pohľad na dejiny, prítomnosť a [...]