PREVENCIA ISLAMIZÁCIE EURÓPY nemôže zostať v tomto boji osamotená!

Prevencia nemôže zostať v tomto boji osamotená, je to iba jedna z foriem riešenia problému kriminality a ostatných sociálno-patologických javov, ktoré nám prináša ilegálna imigrácia do Európy. Keď islam zavelí všetci sa stanú pravými moslimami a budú nasledovať svoju stratégiu. Islam chce podľa slov ZakariaBotros ovládnuť celý svet. Je dôležité uvedomiť si potrebu optimálneho pomeru medzi prevenciou a represiou, pretože účinná prevencia znižuje potreby represie o účinná represia pozitívne posilňuje prevenciu. Prevencia rieši to, čo hrozí, čo by sa mohlo stať a represia rieši to, čo sa stalo a odstraňuje vzniknuté následky. Ak necháme súčasný stav nelegálnej imigrácie len na našich politikov, tak hrozí, že sa staneme aj my utečencami z našej vlastnej krajiny.To nemôžeme dovoliť a preto treba stále vyvíjať tlak na politické špičky, aby konali v záujme ľudu – občanov – Slovenského národa. Predsa si nenecháme vziať naše tradície, kultúru a ohrozovať vlastné rodiny len preto, že Brusel sa rozhodol prerozdeľovať nelegálnych imigrantov aj proti našej vôli k nám na Slovensko. Spoločne za Slovensko STOP Islamizácii Európy / Slovenska !!! logo  

Pridaj komentár