Prevencia nemôže zostať v tomto boji osamotená,
je to iba jedna z foriem riešenia problému kriminality
a ostatných sociálno-patologických javov, ktoré nám prináša ilegálna imigrácia do Európy.

Keď islam zavelí všetci sa stanú pravými moslimami a budú nasledovať svoju stratégiu.

Islam chce podľa slov ZakariaBotros ovládnuť celý svet.

Je dôležité uvedomiť si potrebu optimálneho pomeru medzi prevenciou a represiou, pretože účinná prevencia znižuje potreby represie o účinná represia pozitívne posilňuje prevenciu.

Prevencia rieši to, čo hrozí, čo by sa mohlo stať a represia rieši to, čo sa stalo a odstraňuje vzniknuté následky.

Ak necháme súčasný stav nelegálnej imigrácie len na našich politikov, tak hrozí, že sa staneme aj my utečencami z našej vlastnej krajiny.To nemôžeme dovoliť a preto treba stále vyvíjať tlak na politické špičky, aby konali v záujme ľudu – občanov – Slovenského národa.

Predsa si nenecháme vziať naše tradície, kultúru a ohrozovať vlastné rodiny len preto, že Brusel sa rozhodol prerozdeľovať nelegálnych imigrantov aj proti našej vôli k nám na Slovensko.

Spoločne za Slovensko

STOP Islamizácii Európy / Slovenska !!!

logo