Voľby do Euro-parlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája a obyvatelia budú voliť 14 euro-poslancov. Hlasovacie právo majú Slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

Chcem sa poďakovať viacerým priateľom a mimo-parlamentným stranám za prejavenú dôveru do Euro-volieb 2019, ktorí mi ponúkli možnosť kandidovať za ich politickú stranu v Euro-voľbách 2019, aby som zastupoval Slovensko a slovenské záujmy v Európskom parlamente na obdobie 2019 až 2024.

Moje ďakujem patrí strane CESTA, Slovenská Národná Jednota – strana vlastencov, HLAS ĽUDU a SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA  – Andreja Hlinku.

Taktiež ďakujem  najmä občanom Slovenska, ktorí ma vyzývali, aby som kandidoval na Euro-poslanca do Euro-parlamentu. Mne nejde o euro plat, ale o Slovensko a občanov Slovenska, a som: 

 • Za kresťanské, národné a sociálne Slovensko v EÚ
 • Za suverénne, zvrchované Slovensko v EÚ
 • Za tradičnú rodinu a kultúrne hodnoty Slovenska v EÚ
 • Za rovnoprávnosť, slobodu a spravodlivosť Slovenska v EÚ
 • Za bezpečnosť hraníc EÚ a zastavenie nelegálnej migrácie do EÚ
 • Za hospodársku spoluprácu v Európe  a odstránenie  byrokracie a diktátu  – nariadení z EÚ 
 • Za oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu Slovenska v EÚ
 • Za potravinovú a energetickú sebestačnosť národných štátov v EÚ
 • Za kvalitu a nie kvantitu potravinových a iných výrobkov v EÚ
 • Za odbúranie sociálnych rozdielov regiónov v EÚ
 • Za zrovnoprávnenie príjmov pracujúcich a dôchodcov v EÚ
 • Za kvalitu životného prostredia občanov a ochrany prírody v EÚ
 • Za modernizáciu a bezpečnú ekologickú dopravu v EÚ

Ako poslanec Euro-parlamentu budem  presadzovať  zachovanie slovenských tradičných hodnôt rodiny, slovenskej kultúry a obrody slovenských remesiel. Veľmi dôležitou úlohou bude aj ochrana našej pôdy, lesov, vody a životného prostredia. Pre zdravie občanov budem vyvíjať tlak  na kvalitu potravín  a presadím odstránenie, zrušenie nekalých a špekulantských výrobcov a obchodníkov, ktorí sa snažia mať zisky z druhotných výrobkov, ktoré dovážajú na Slovenský trh. Slovenský občan nie je druhotriednym občanom Európy, ale rovnocenným človekom, ktorý si zaslúži za kvalitnú prácu aj rovnocennú mzdu, dôchodok a kvalitu výrobkov v spotrebiteľskom prostredí.    Zabezpečím, aby národné štáty vrátane Slovenska sa stali sebestačnými v potravinárskej  a poľnohospodárskej výrobe. Ako aktivista mieru budem presadzovať  ochranu zvrchovaného, mierového  Slovenska v Európe.

Napriek tomu, že v súčasnej dobe  niektoré strany v slovenskom parlamente, ktoré si hovoria, že sú jedinými národnými stranami a tvrdia, že len oni hája záujmy  Slovenska, som nepostrehol ich snahu o spájanie slovenských národných síl do Euro-volieb 2019 vo forme spoločnej  koalície  strán a hnutí  do Euro-parlamentu. Mojou snahou bolo a je spájať ľudí tých istých hodnôt, ktorí majú skutoční záujem o Slovensko a slovenských občanov.

Priznám sa, že ani mne sa nepodarilo na tento krát  medzi mimo parlamentnými stranami  spojiť  stany rovnakých hodnôt  do koalície pred  blížiacimi sa Euro-voľbami, pritom všetci vieme, že v jednote je sila. Slováci sa stále nevedia naučiť, že Svätoplukove tri prúty sú pevnejšie ako samostatné prútiky.   Musím uznať, že „SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA – Andreja Hlinku (SĽS – AH)“ má a mala snahu o spájanie národných síl a bola mi daná možnosť zúčastniť sa na rokovaniach pre vytvorenie koalície do Euro-volieb.  Je  mi veľmi sympatické vedenie SĽS- AH, že majú snahu spájať  a nie rozdeľovať spoločnosť a preto som prijal ponuku kandidovať za slovenských občanov a celé Slovensko  za stranu SĽS -AH, ktorá má  hodnoty: „kresťanské, národné a sociálne“,  tak ako ich začal presadzovať otec slovenského národa Andrej Hlinka a tieto hodnoty sú aj mojimi hodnotami.

Vážení priatelia a sympatizanti, ak zdieľate  s nami spoločne  hodnoty: NÁRODNÉ, KRESŤANSKE A SOCIÁLNE a chceme  spoločne   ZVRCHOVANOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, tak sa pridajte k nám a pomôžte nám tieto hodnoty presadiť aj v Euro-parlamente a to tým, že pôjdete 25.Mája 2019  voliť kandidátov SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY – ANDREJA HLINKU pod číslom 26, a taktiež nám pomôžete pomôcť  kontrolovať voľby do Euro-parlamentu v okrskových komisiách, aby sme dosiahli čo najväčšiu transparentnosť  Euro-volieb a  taktiež budete šíriť , zdielať naše spoločné hodnoty aj medzi svojich priateľov a spoluobčanov.