Andrej Hlinka bol slovenský rímskokatolícky kňaz, politik, publicista, prekladateľ a vedúca osobnosť slovenského národného hnutia.

5. 12. 1905 sa stal spoluzakladateľom samostatnej strany pod názvom Slovenská ľudová strana, ktorá prežila až dodnes pod názvom „Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku“. Strana pri jej zrode vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva, ktorá dokázala zmobilizovať širšie ľudové vrstvy v zápase za všeobecné volebné právo a základné kultúrne práva slovenského národa.

Andrej Hlinka bol jedným zo  signatárov Martinskej deklarácie 30. októbra 1918 a tiež spoluautorom  Memoranda slovenské národa  na Parížskej mierovej konferencii z 20. septembra 1919.

V roku 2007 súčasná Slovenská republika prijala zákon č. 531/2007 Z. z. o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku. § 1 Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom. § 2 Na ocenenie mimoriadnych zásluh Andreja Hlinku uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Andreja Hlinku a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku“.

Zmyslom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku  bol  a aj v súčasnosti je sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil svoj štát podľa svojich vlastných tradícií. V tomto odkaze a ďalších odkazov „Nič pre seba, všetko pre národ“  alebo  „Za Boha a za národ“ aj súčasníci „SĽS AH“ pokračujú v politickom zápase so  zhubným neomarxizmom  a neoliberalizmom.

Dnešný zápas o stabilitu, hospodársky rast,  potravinovú  a energetickú sebestačnosť, vzdelávanie, vlastnú bezpečnosť, ochranu zdravia a sociálneho zabezpečenia našich starkých  je čoraz zložitejší, kde mnohokrát súčasné média v rukách kapitálu prekričia srdcia Slovákov. Dokonca v súčasnej dobe marketing vytvára populistické strany, ktoré si dávajú do názvu  ľudové  alebo vykrádajú program, heslá  Hlinkovcov a to len na prospech jednotlivcov a nie pre  blaho slovenského národa.

Súčasné dianie nás ľudovcov  ženie napred k vytrvalosti a dôslednosti v smerovaní nášho života na správne hodnoty, ktoré sú hodnotami tradičnej  slovenskej kultúry a rodiny.  

Základnými hodnotami alebo aj inak povedané piliermi  nášho národa je budovať , rozvíjať  našu štátnosť  v kresťanskom, národnom a sociálnom skalu pevnom základe našej štátnosti žijúc v srdci Európy, kde Slovensko musí byť právnym, zvrchovaným štátom a mostom spolupráce, mieru na všetky svetové strany.