Zlaté ruky Slovákov,, dokážu vytvoriť krásne umelecké diela z drôtu. Podľa publikácií o ľudovej kultúre je drotárstvo na Slovensku špecifický a ojedinelý kultúrny fenomén, ktorý nemá obdobu, čo do rozsahu na určitom území, nikde inde vo svete. Stovky až tisíce drotárov vytvorilo atypickú historickú kulisu dejín nášho malého národa uprostred Európy. Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z roku 1714. Za miesto zrodu drotárstva sa považujú chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska, trojuholník medzi mestami Bytča – Žilina a Čadca. Na Slovensku v minulosti bolo vyše 150 obcí, kde sa ich obyvatelia venovali drotárstvu.