Dňa 6. apríla 2019 o 14.00 hod sme si na slávnostnej spomienke konanej v Kostole Svätého Kríža v Devíne pripomenuli 1134. výročie úmrtia sv. Metoda. Hlavným celebrantom a kazateľom bol J. E. Mons. František Rábek Na spomienke sa stretlo okrem veriacich vrátane súčasných osobnosti , ktorým záleží aj na našej budúcnosti.