Vo štvrtok 14. februára uplynulo 1150. rokov od úmrtia svätého Konštantína – Cyrila.  Ide o osobnosť  našej kultúry, ktorým je  Byzantský učenec, misionár, učiteľ, filozof a prekladateľ, ktorý je považovaný za zakladateľa slovanského písomníctva.

V sobotu 16. februára sa uskutočnila spomienková slávnosť o 14.00 h slávnostnou svätou omšou v Kostole Svätého Kríža v Devíne. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Marián Gavenda. Po svätej omše sme si  uctili relikvie sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského. Spomienková slávnosť sa ukončila kladením vencov, kvetov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda.