Dňa 18.04.2019 V Bratislave za Justičným palácom sa stretli roduverní Slováci k úcte a spomienka na 1. Slovenského prezidenta – Mons. ThDr. Jozefa Tisu. 1 V mnohých srdciach Slovákov, náš prvý prezident stále žije. Vypočujete si krásne slová k prvému slovenskému prezidentovi od tých, ktorí sa zúčastnili spomienky a mnohí z nich aj pána prezidenta osobne poznali.