131. rokov od narodenia Jozefa Tisu a premien na Slovensku

Malá Slovenská rodina stojí za slovenským národom a jeho osobnosťami medzi, ktoré patril ThDr. Jozef Tiso, ktorý bol  pokračovateľom  nášho otca slovenského národa  Andreja Hlinku. 13. októbra 2018 sa stretla hŕstka rodu verných Slovákov v rodnom dome Jozefa Tisu v Bytči, k úcte 131. výročia narodenia  Mons. ThDr. Jozefa Tisu. Jozef Tiso, ktorý sa stal  Prvým slovenským prezidentom sa […]

Slovenská vlastiveda – Identita a vlastenectvo

Identita u každého človeka je dôležitá preto, aby sa dobre začlenil do ľudského spoločenstva a bol ochotný a schopný podieľať sa na jej tvorbe. Túžbu a potrebu niekam patriť máme dané už v našich génoch. V spoločenstve ľudí sa dieťa učí všetkým zvyklostiam (tradíciám) a názorom iných. Vníma, ako k nemu jeho spoločenstvo pristupuje. Či […]

Šťastné a veselé Vianoce

https://youtu.be/x33k6IvV9NM

Vojna alebo život?

11.November symbolizuje v kalendári deň, keď v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny.  Tento deň je prejavom úcty nás živých, aktom poďakovania sa všetkým padlým vojakom, ktorí padli za naše životy. Keby nebolo ich nebolo by ani nás. Preto sme sa stretli  na námestí SNP 11.11.2015 o 11 hodine v Bratislave […]