Jeden z primátorov, ktorého podporovala iniciatíva „Za slušné Slovensko“ už začína presadzovať myšlienky Sorosovej agendy.

Mestskí poslanci schválili projektový zámer na vytvorenie Integračného a komunitného centra. Pomáhať bude ekonomickým migrantom, ktorí prichádzajú za prácou do Nitry aj miestnym “v oblasti riešenia problémov s cudzincami”. Píše o tom portál mynitra.sme.sk 

Kde bude centrum sídliť, zatiaľ nie je rozhodnuté. Financované bude z viacerých zdrojov. Mesto sa zaviazalo, že poskytne na tento účel 24 tisíc EUR. Prevádzkovateľom bude Nitrianska komunitná nadácia (NKN), ktorá projekt v spolupráci s radnicou vypracovala, uvádza sa v článku.

Predpokladané celkové náklady sú viac ako 95-tisíc EUR. NKN má cez 27 tisíc eur predbežne prisľúbených od Rotary Klubu Nitra. Uchádzať sa bude tiež o grant z nadácie Ekopolis.

Nitrou ročne prejde približne desať tisíc cudzincov. Na zastupiteľstve to povedal Ľubica Lachký, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Nejde len o robotníkov z priemyselného parku, ale aj lekára, učiteľa, ošetrovateľa či vodičov autobusov. Pracujú často na miestach, o ktoré nemajú miestni obyvatelia záujem. Podľa Lachkého narástol aj počet vysokoškolákov zo zahraničia, ktorí tu chcú zostať.

“Máme tu veľa ekonomických migrantov, táto situácia je už dlhú dobu neriešená a potrebujeme to riešiť,” povedal primátor Marek Hattas. Projekt víta, hoci si uvedomuje, že mesto v tomto čiastočne supluje štát.

Podobný názor mala aj väčšina poslancov v novom zastupiteľstve. 

Proti zámeru hlasoval len Peter Oremus a traja sa zdržali hlasovania.

“Ja sa neviem stotožniť s tým, že by sme z našich daní podporovali príliv investorov a potom z našich daní etablovali ekonomických migrantov a znevýhodňovali naše majoritné obyvateľstvo, ktoré musí za prácou cestovať do zahraničia, pretože títo cudzinci sú ochotní pracovať za nižšiu mzdu,” povedal Oremus.

Ak sa pozrieme na financovanie centrumu pre ekonomických imigrantov v Nitre, tak si môžeme všimnúť, že opäť za všetkým stoja mimovládne organizácie. Namiesto toho, aby štát a mestá začali  podporovať zvýšenie mzdovej politiky, zníženie daňového a obvodového zaťaženia alebo začali  podporovať domácich malých a stredných podnikateľov, tak  radšej na Slovensko prinesieme ekonomických migrantov . Mimovládnym organizáciám, dáva štát a mesta finančné zdroje z našich daní. A my Slováci sa len tak prizeráme a chodíme za prácou do zahraničia, aby sme uživili naše rodiny. Tak tomu sa hovorí liberálna demokracia. Ešte chvíľu a na Slovensku, Slovák bude v menšine.