NIE-BRRUSELU

Štát, ktorý vstúpi alebo sa nebodaj nechá vtiahnuť do vyššej štruktúry, kde robí slabučkého štatistu a na vlastnom území nerozhoduje ani o možnej miere zakrivenia dopestovaných uhoriek, môže raz dosiahnuť postavenie, v ktorom bude spolurozhodovať napríklad aj o tom, či padne európska mena. (Pokiaľ ho iné štáty neprevalcujú politicky, ekonomicky či vojensky…) Integritu môže mať len jednotlivec (spoločenstvo, štát), ktorý má a pozná vlastnú identitu a dá o nej vedieť svetu (to neplatí pre členov mafie…).


flagsPokiaľ niekto nemá vlastnú identitu, nemôže chcieť, aby ho iní rešpektovali. Pokiaľ som ako jednotlivec súčasťou širšieho spoločenstva a nechcem byť iba zmietaný rôznymi okolnosťami, musia ma zaujímať fakty, ktoré mi do života vstupujú bez môjho pričinenia. Vnímam informácie a mal by som vedieť, čo si s nimi počať. Na tom je založené riadenie vlastnej budúcnosti pri aktívnom prístupe k prítomnosti a poznaní minulosti. Hovorí sa tomu aj osobnostná sociálna inteligencia. Do istej miery sa s ňou človek rodí, dostáva ju výchovou i vzdelaním, a do značnej miery ju sám buduje (alebo zabíja či odmieta) počas svojho života vlastnými skúsenosťami a skutkami.

Každý z nás je súčasťou nejakého konkrétneho spoločenstva, nikto nie je „ostrov sám pres seba“, ako napísal anglický renesančný básnik John Donne, preto každý z nás môže a mal by svojou mierou ovplyvňovať veci verejné okolo seba. Na to však musí dokázať riadiť prinajmenšom vlastný život a osud tak, aby mohol žiť s pocitom vnútornej slobody a zmysluplného naplnenia svojich osobných cieľov a plánov.

Dospelý človek, ktorého by sme mohli akceptovať ako skutočného Európana, je jedinec schopný a ochotný spoločnosti niečo dať, prináša hodnoty, ktoré môžu napomôcť tomu, že nielen on bude slobodný a vnútorne silný v Európe, ale aj Európa – v tom dobrom význame slova – bude v ňom cez kultúru, tradície a rozmanitosť pohľadov na minulosť, prítomnosť i budúcnosť pri vzájomnom rešpektovaní sa všetkých národov a národností.

Ak sa dohodneme, že chceme, aby vznešene a vzletne znejúce slovné spojenie „Europa nostra“ našlo svoje významové naplnenie podobné tomu, čo znamená cosa nostra, teda aby naša Európa bola našou vecou, nie však iba v zmysle technokratickom, byrokratickom, administratívnom, ekonomickom, politickom, či nebodaj mafiánskom, ale najmä v zmysle etickom, rozvojovom, kultúrnom či ekologickom, mali by sme každý osobne i ako súčasť širších spoločenstiev začať s jednoduchou premisou – získavajme informácie, analyzujme fakty, hľadajme súvislosti a pripravujme sa na budúcnosť vo všetkých jej možných scenároch.

 

Logo-SPOLOCNE-ZA-SLOVENSKORR_logo

 

 

 

 

Foto zdroj: http://studenttorget.no/index.php?show=3930&expand=3796,3930&artikkelid=10682