NEW YORK – Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v pondelok schválilo drvivou väčšinou hlasov globálny pakt o utečencoch, ktorý posilňuje mechanizmy podpory krajinám s vysokým počtom utečencov a vyzýva jednotlivé krajiny k pomoci osobám, ktoré utekajú zo svojej krajiny z dôvodu vojny, hrozby násilia či perzekúcií.

Valné zhromaždenie OSN pomerom hlasov 181 ku dvom schválilo pakt o utečencoch, pričom jedinými dvoma krajinami, ktoré hlasovali proti nej, boli Spojené štáty a Maďarsko. Tri krajiny – Dominikánska republika, Eritrea a Líbya – sa zdržali hlasovania. 

Globálny pak o utečencoch je síce súvisiacim, ale iným dokumentom ako globálny pakt o migrácii, o ktorom sa ešte len bude hlasovať a ktorý vzbudil medzi jednotlivými krajinami omnoho väčšie vášne. Tento druhý dokument totiž na rozdiel od globálneho paktu o utečencoch rieši migráciu ako celok, vrátane migrácie z ekonomických dôvodov.

Proti globálnemu paktu o migrácii sa  odmietavo postavili mnohé krajiny, pričom niektoré z nich už deklarovali, že ho určite nepodporia. Patria k nim Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty aj Austrália.

Tu zostáva otázka. Prečo Slovensko, Vláda SR hrá dvojitú hru? 

Globálny pakt o utečencoch je však tiež nejednoznačným dokumentom, v ktorom je taktiež, ako to býva pri takýchto medzinárodných zmluvách zvykom, „diabol“ ukrytý v detailoch. Pozri  – TU!

Vďaka naším štandardným politikom, Slovensko sa môže pripraviť na  budovanie nových utečeneckých táborov a multikulti- festival.